Posts Tagged ‘Balıkesir’de Dini Düğün Organizasyonu’

Allah dostlarının vesile olduğu evlilikler…

Evliliğe vesile olma gayreti gösteren kişilerin,  rızayı İlahi nazarındaki durumu artık tartışma götürmez bir durum. Eğer insan hayra vesile ise ne âlâ… Fakat şerre vesile olanınsa durumu ise…

Gerek sorumluluğunda bulunan evlatları, gerekse –hâli vakti yerindeyse- bir başkasının desteğine muhtaç, fakir ve ayrıca anne-babası ve de yakın akrabası olmayan gençleri evlendirirken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlar içinde erkek evlattan ziyade, kız evlatta daha hassas gereklilikler barındırır.

Velayeti üzerinde bulunan ve sorumluluklarını yerine getirdiği evlatlarına görevini yaptıktan sonraki kişileri evlendirmeye niyetlenen kişilerin dikkat etmeleri gereken en önemli husus (kız evlatlar için daha titiz olunması gerekir); damat adayının hasletlerini ve huylarını iyice inceleyip kerîmesini tipi ya da huyu çirkin olan yâhut dindarlığı zayıf olan veya onun hakkını yerine getirmekten âciz olan ya da hasebi-nesebi denk olmayan kimselerle evlendirmemesidir.

Balıkesir Semazen

“Evlilik bir nevî esârettir, sizin biriniz kerîmesini nereye yerleştirdiğine iyi baksın” buyurmuştur. (İmâm-ı Ğazâlî, el-İhyâ, 2/300; ‘Ubeyd ez-Zarîr, Nüzhetü ‘n-nâzirîn, sh:324)

Hz. Aişe ve Hz. Esma (Radiyallahu Anhüma) dan rivayet edilen hadisten de anlaşılacağı üzere, evlendirilen kişilerin evlendikten sonraki hayatları için bir karar alınmaktadır ve alınan bu kararda çok dikkatli olmak icap eder.

Koca hanımını her hâlükârda boşamaya kâdir iken kadın kocasına itaatten kendini âzâd etme hakkına sahip olmadığından dolayı, erkek için kız seçme husûsundansa kızın kime verileceği konusunda ihtiyatlı olmak daha ziyade önem taşımaktadır.

Dolayısıyla kızını yâhut kızkardeşini veya bir yakınının kızını, her hangi bir zâlime yâhut içki ve zinâ gibi büyük günahlar işleyen bir fâ-sığa veya (Şî’îlik, Vehhâbîlik ve Diyalogçuluk gibi) Ehl-i Sünnet dışı fırkalara tâbî olan bidat ehlinden birine veren kişi, dînine karşı cinayet işlemiş sayılır ve sıla-i rahim hakkını gözetmemiş olur.

Ayrıca bir Müslüman hakkında kötü tercihte bulunduğu için Allâh-u Te’âlâ‘nın gazabına kendisini namzet etmiş olur.

 

Nitekim Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte:

“Her kim kerîmesini bir fâsıkla evlendirirse, muhakkak onunla akrabalık ilişkisini kesmiş olur” buyrulmuştur. (imâm-ı Ğazâlî, el-ihyâ, 2/300; İbniHibbân, ez-Zu’afâ, Zebîdî, el-İthâf, 5/349)

 

Balıkesir’de Dini Düğün Organizasyonu ve İslami Düğün Organizasyonu

 

Balıkesir Semazen İletişim;

0535 305 78 35